Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Hoe kunnen we bereiken dat alle Nederlanders toegang hebben tot de recreatiesector?

Tijdens het IASSIDD EUROPE CONGRESS verzorgen Sofie Sergeant en Karin Stiksma op woensdag 7 juli van 9.00 tot 9.30 uur de workshop over de transdisciplinaire community Toegankelijke Recreatie: Hoe kunnen we bereiken dat alle Nederlanders toegang hebben tot de recreatiesector?

In de oorspronkelijke protocollen voor Nederlandse dagattracties, die tijdens de coronacrisis gemaakt zijn, was geen aandacht voor mensen met een beperking. Daarom is Joint Projects een verkennend onderzoek gestart samen met veel stakeholders: wetenschappers, ervaringsdeskundigen, branche organisaties, dagattracties, overheden, fondsen en belangenorganisaties. Dat resulteerde in een transdisciplinaire community. Door ronde tafelgesprekken, focusgroepen en onderzoeken, hebben we condities onderzocht voor inclusieve recreatie activiteiten en vrijetijdslocaties, en zochten we naar inspirerende ‘best practices’.

De resultaten van dit verkennende onderzoek worden gebruikt in een meer omvangrijk participatief actiegericht onderzoeksproject. Alle onderzoeken hebben één doel: bewustzijn op gang brengen en een positieve verandering naar een meer toegankelijke recreatiesector voor iedereen.

In de workshop wordt de betrokkenheid van alle stakeholders uitgelegd. De gezamenlijke ambitie voor het realiseren van toegankelijke recreatie vraagt om een zogenaamde ‘third space’: een veilige plek waarin alle partners nieuwe regels ontwikkelen, communicatiemiddelen en strategieën. De workshop biedt inzicht in hoe een transdisciplinaire community mensen een stem geeft en alle stakeholders de mogelijkheid biedt om van elkaar te leren. We werken de condities voor sociale validatie en gedeeld leiderschap uit, en lichten toe waarom dit de gangbare mechanismen voor verandering in de maatschappij zijn.

Sofie Sergeant (Disability Studies in Nederland) & Karin Stiksma (Joint Projects, community Toegankelijke Recreatie)

Deelname kan door je te registreren bij de organisatie. Daar zijn kosten aan verbonden.