Home TG Forums Toegankelijke recreatie Napraten DWU Toegankelijk strand 03-06-2021 Reageer op: Napraten DWU Toegankelijk strand 03-06-2021

Martijn
Deelnemer
Aantal berichten: 2

We nemen in het handboek en de meetlijst zeker ook mensen met een visuele beperking mee (net als mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een taalachterstand of laaggeletterdheid (zij kunnen moeite hebben met informatie, waarschuwingsborden etc.) enzovoorts. Kortom: de doelstelling is iedereen die knelpunten ervaart bij strandbezoek ruimte te bieden). Geleidelijnen kunnen op bepaalde locaties een hele goede aanvulling zijn voor mensen met een visuele beperking!