Home TG Forums Toegankelijke recreatie ervaringsdeskundigheid betrekken Reageer op: ervaringsdeskundigheid betrekken

Rob Verberne
Deelnemer
Aantal berichten: 1

Naar mijn mening zo vroeg mogelijk in het proces. De valkuil is om ervaringsdeskundigen pas te betrekken als plannen al gereed zijn of uitgevoerd worden. Aanpassingen zijn dan niet meer mogelijk of kosten veel geld. Als je toegankelijkheid meeneemt vanaf het begin dan zal blijken dat er geen of beperkte meerkosten zullen zijn.
Belangrijk is ook om ervaringsdeskundigen gedurende het gehele proces te betrekken, dus niet éénmalig bij bijv. het doornemen van bouwtekeningen.