Artikel Inclusief toerisme geeft waarde aan professionaliteit

Auteurs: Karin Stiksma en Brigitte Nitsch.

Download het artikel.

Dit artikel is gepubliceerd in de 2020 editie van het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd. Het Trendrapport wordt jaarlijks samengesteld door CBS, NBTC, CELTH en NRIT. Het rapport omvat vier delen: Trends, Statistieken, Domeinen en Capita Selecta.

Het artikel is een van de 16 interessante en verdiepende artikelen uit Capita Selecta. Deze artikelen gaan over een breed scala aan onderwerpen. Aan bod komen onder andere vernieuwende onderzoeksmethoden, de rol van kleur en taal in de sector, diverse leefbaarheidsonderzoeken, cultuurbeleving van jongeren, de rol van storytelling, inclusief toerisme, architourism, gemeenschapstoerisme en e-sports. Deze artikelen worden door deskundigen van het Center of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH) geschreven. Een onafhankelijke redactiecommissie
heeft deze artikelen gereviewd. Het rapport is direct leverbaar en omvat 520 pagina’s met honderden tabellen en grafieken.
Bestellen kan via de store van NRIT.

trendrapport-capita-selecta--01de20 Inclusief toerisme voegt waarde toe aan professionaliteit