In de maand mei staat in de community Toegankelijke Recreatie het thema Toegankelijk Theater – Diversiteit in medewerkersbestand van een recreatiebedrijf centraal. Meer dan 35 personen namen deel aan de Digital Wake Up op 29 april.

Verslag Digital Wake Up 29 april

Met dank aan Brenda Schappin (Buitengewoon Spelen) voor het maken van het verslag.

Deze Digital Wake-up sessie staat in het teken van Toegankelijk Theater en start met  2 minuten netwerken met andere deelnemers.
Hierna heet Karin Stiksma iedereen en in het bijzonder de nieuwe deelnemers welkom en legt uit dat een digital wake up er is om elkaar te inspireren en verloopt volgens een vast format, met hoog tempo en veel energie.
Vervolgens belicht zij de evaluatie en impact meting van de eerste fase (augustus 2020-januari 2021). Er is op verschillende manieren onderzoek gedaan: deskresearch, literatuur studie,  Laurence Heruer heeft 13 interviews afgenomen, daarnaast zijn er de polls en de impactmeting. Conclusie: het netwerk wordt als relevant beoordeeld vanwege kennisdeling, als netwerk en als één aanspreekpunt. De publieksversie van de evaluatie en impactmeting komt in mei op de website. De vervolgfase staat in het teken van ‘samenwerken en verbinden’ en zal o.a. showcases, best practices en fysieke bijeenkomsten bevatten. Daarnaast worden gezamenlijk projecten opgepakt.

Heeft jouw organisatie functies voor mensen met een beperking? 77% zegt ja.

Hierna gaan we over naar het thema Toegankelijk Theater. Eerst volgt een poll onder de deelnemers van DWU:
Heeft jouw organisatie mensen met een beperking in dienst? 68%
Heeft jouw organisatie hoog opgeleide mensen met een beperking in dienst? 52%
Heeft jouw organisatie laag opgeleide mensen met een beperking in dienst? 26%
Heeft jouw organisatie strategie of beleid t.a.v. mensen met een beperking dienst? 52%
Heeft jouw organisatie functies voor mensen met een beperking? 77%

Vervolgens komen Rick Brink en Janneke van Tilborg van Studeren & Werken op maat aan het woord. Janneke (jobcoach en coördinator) legt uit dat Studeren & Werken op maat samenwerkt met (grote) werkgevers om de doelgroep aan een baan te helpen. De doelgroep zijn de  (hoog opgeleide) starters en Young Professionals met een arbeidsbeperking, Hbo en universitair werk en denkniveau. 70 % heeft een psychische arbeidsbeperking, 30% een fysieke arbeidsbeperking. Studeren & Werken op maat coacht niet alleen de young professional, maar ook de werkgevers/managers en vooral de collega’s op de werkplek om draagvlak te creëren.  Belangrijk is een open en eerlijke communicatie, twijfels oplossen, geen beren zien maar kansen, budget en tools.
Karin vult aan dat de Club van Elf en VNO-NCW pleiten voor minder ingewikkelde regels m.b.t. werknemers met een beperking.
Rick pleit voor een sociale routekaart, want voor hoog opgeleiden is dus niets geregeld. Voorzieningen zijn nu ook niet landelijk maar verschillen per postcodegebied. Maar ook de (werkende) mens met een beperking moet leren zijn ‘gebruiksaanwijzing’ uit te leggen.

Hierna komen Willemijn Haasken en Saartje Oldenburg van Het Nationale Theater aan het woord. Zij zijn respectievelijk projectleider en programmamaker van HNTOnbeperkt. Zij gaan in op de diversiteit in het medewerkersbestand. Willemijn legt uit: HNTOnbeperkt maakt theaters (de gebouwen) én programma’s toegankelijk niet alleen voor, maar juist ook met en door mensen met een beperking. Personeel wordt getraind in de ontvangst van  ‘nieuw’ publiek en de programmering wordt rijker (met gebruik maken van meet&feel, audiodescriptie, blinden- of gebarentolk).
Saartje schets haar situatie: zij werkte al bij HNT toen zij getroffen werd door een ziekte en hield daar een blijvende beperking aan over. Zij werd arbeidsongeschikt verklaart, maar daar legde zij zich niet bij neer en nu werkt ze nog steeds bij HNT: 2 dagdelen per week en houdt zich bezig met de programmering van HNTOnbeperkt. Wat zij als ja-zegger lastig vond/vindt is nee zeggen. Zij is bij HNT de enige medewerker met een beperking en dus ook voor HR van HNT nieuw. De bedoeling is dat de organisatie de diversiteit in het medewerkersbestand gaat veranderen, verbreden en verstevigen. Over ca. 1 maand  zal een inspiratie pagina toegevoegd worden aan de website van HNT.
Er wordt gevraagd of de veel inclusieve theatergroepen een podium krijgen bij HNT? Ja, waarmee HNT wel streeft naar duurzaamheid en niet zo maar af en toe op een festival. Karin vult aan: binnen de community zijn er verschillende mensen met een beperking die in de recreatieve sector werken.

De presentatie van Remke Brand van Bartiméus Fonds komt helaas te vervallen en komt de volgende keer aan bod.

N.a.v. initiatieven van o.a. Scribit.pro en Stichting Audiovisuele Toegankelijkheid moedigt Karin de community aan collega’s en medeondernemers in de recreatieve sector te stimuleren aan te haken bij de community en verwijst naar de samenwerkingen die in de community reeds ontstaan zijn. Gebruik waar mogelijk ook  #toegankelijkerecreatie op social media en tag @toegankelijkerecreatie op LinkedIn.

Tot aan de zomer is het (proef)abonnement voor deelname aan de community gratis. Je kunt je nu het registeren op de website en gebruik maken van het deelnemersgedeelte met de kennisbank en het forum. Op het forum kun je ook napraten over het onderwerp van de Digital Wake Up.

Presentatie

Bekijk de presentatie (pdf): DWU 29-04-2021

Links

Artikel met Saartje Oldenburg: https://www.culturele-vacatures.nl/blog-cv/inclusiviteit-meer-dan-een-helling-bij-de-ingang-of-een-aangepast-toilet/

Link gedeeld in de chat: https://www.gigant.nl/cursus/nah-theater

Opname