In maart staat in de community Toegankelijke Recreatie het thema Financiële toegankelijkheid van recreatie centraal. De Digital Wake Up op 4 maart was met 45 deelnemers en interessante sprekers weer een groot succes.

Verslag Digital Wake Up 4 maart

Met dank aan Brigitte Nitsch (NHL Stenden) voor het opstellen.

Na een kort en verfrissend netwerkmomentje werd al snel informatie uitgewisseld. Sofie Sergeant vertelde over een projectvoorstel dat met partijen uit de community is ontwikkeld voor het opzetten van een kennisbank binnen de community. Laurence Heruer gaf een toelichting op de evaluatie en impactmeting van de eerste fase van de opbouw van de community. Deelnemers werd opgeroepen om hun informatie, nieuws, best practices en rapporten te delen voor de website Toegankelijke Recreatie.

Vervolgens presenteerde Marjolein van der Velde (Convious) de app Pay per minute aan de hand van de casus van een dierenpark. Miranda Bakker gaf als ervaringsdeskundige aan dat het voor haar helpend zou zijn als ze minder hoeft te betalen wanneer zij korter in een dagattractie verblijft. Hennie Eggen (STIP, gemeente Heerde) vertelde aan de hand van een casus dat gemeenten en bedrijven soms vouchers uitdelen. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het stimuleren van toegankelijkheid en vooral voor minima.  Zo heeft Hennie als gezinscoach een gezin blij kunnen maken met een bezoek aan Slagharen. Een mooi voorbeeld dat het belangrijk is om plezier te kunnen hebben. Zo draagt recreatie bij aan het welzijn van alle Nederlanders. Tegelijkertijd is het ook moeilijk voor de uitverkoren gezinnen, schaamtegevoelens spelen daarbij een rol.

Het laatste deel ging over ‘Merijn in de Baron’. Vanuit verschillende perspectieven werd toegelicht wat het betekent als iemand met een beperking een ritje in een achtbaan wil maken. Zo gaf Merijn aan dat hij een aantal keren niet in een achtbaan mocht door zijn prothese. ‘En dat terwijl mijn prothese vaster zit dan jullie schoenen.’ Voor de ondernemer is extra personeel nodig, ook omdat soms een harnas aangetrokken wordt. In de Baron (Efteling) kan het alleen buiten openingstijden, omdat de wachttijd voor andere bezoekers anders te lang wordt. Veiligheidsspecialist Frank Bersch gaf aan waar zij allemaal rekening mee moeten houden en dat de fabrikant bepaalt wie er wel en niet in mag. Nina Hawinkels (communicatiespecialist Efteling) vertelde dat ze op de website benoemen wat er wel en niet mogelijk is. Fabrikant Vekoma en de inspectie spelen een cruciale rol in wat kan en wat niet kan. ‘Niets mag los zitten’, aldus Har Kupers (CEO Vekoma Rides). Hij benoemde dat er technisch wel oplossingen mogelijk zijn en dat de technologische ontwikkelingen voor het maken van protheses, ook tot andere regels van de fabrikant kunnen leiden. Daarover is binnen de sector nog een gebrek aan kennis.

In de chat is in een uur tijd veel gedeeld en hebben mensen elkaar gevonden om samen te werken. Een schat van informatie. Ook uit de enquête bleek de meerwaarde van verschillende perspectieven samenbrengen. Een van de deelnemers schreef: “Het liet duidelijk zien dat het bereiken van toegankelijke recreatie een samenwerking is. Het doel kan alleen bereikt worden door samen te zitten met alle betrokken partijen en kennis te delen.”

Presentatie

Bekijk de presentatie (pdf):DWU 04-03-2021

Opname