Het doel van Onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Daarom is het kabinet in 2018 het programma Onbeperkt meedoen! gestart. Doel: merkbaar minder drempels in de samenleving waardoor mensen kunnen leven zoals ze dat zelf willen. Het programma is een praktische uitwerking van het VN-verdrag Handicap. In het verdrag staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren.

 

Meer informatie?

Bekijk de website via de onderstaande link en lees de resultaten!

LINK: https://vng.nl/nieuws/eindrapportage-onbeperkt-meedoen-verschenen