MKB Toegankelijk is een programma van MKB-Nederland en VNO-NCW. Op hun website staan veel tips, waaronder: