Kick-off Project Toegankelijke Bestemmingen

 

 

Op woensdag 16 maart is in Groesbeek de kick-off van het project Toegankelijke
Bestemmingen. In dit project wordt een toolkit ontwikkeld zodat regio’s zich kunnen
ontwikkelen tot een toegankelijke bestemming. Het project richt zich op de volle breedte
van verschillende beperkingen, zoals mensen met een lichamelijke, visuele, auditieve of
verstandelijke beperking. In de provincie Gelderland, de gemeente Berg en Dal-RvN@ en
de regio’s Achterhoek en Vechtdal vindt dit project plaats dat landelijk impact heeft.

De kick-off wordt geopend door wethouder Sylvia Fleuren van de gemeente Berg en Dal.
Mr. Hendrik Willem Nieuwenhuis, beleidsmedewerker toerisme van de provincie Gelderland
gaat daarna in op het belang van een toegankelijke provincie. Op de bijeenkomst zijn ook
leden van het Rebellenteam van Joint Projects, die o.a. ingezet worden voor de Community
Toegankelijke Recreatie. Zij zijn dé ervaringsdeskundigen op het gebied van
toegankelijkheid. Eén van de Rebellen, Jaheed Andishmand, en Karin Stiksma (projectleider)
vertellen vervolgens over het project; over het ontstaan en de opzet.

In Nederland zijn er circa 4 miljoen mensen die een beperking hebben: dat is bijna een kwart
van de samenleving. Conform het door Nederland geratificeerde ‘Verdrag inzake de rechten
van personen met een handicap’ heeft eenieder het recht op een goede kwaliteit van leven,
dus recreatieve-, toeristische, vrijetijds- en sportactiviteiten. Er zijn al veel initiatieven en
projecten voor toegankelijk toerisme. Toegankelijk voor iedereen is nog geen
vanzelfsprekendheid en er is nog veel werk aan de winkel.

Met de resultaten uit het project moeten zowel bestemmingen als toeristische en
recreatieve ondernemers worden gestimuleerd en ondersteund in het beter toegankelijk
maken van hun locatie. Ze worden over de spreekwoordelijke drempel geholpen met een te
ontwikkelen toolkit. Daarin onder andere interventies, best practices en een
participatiemodel voor het ontwerpen en realiseren van toegankelijk aanbod sámen met
ervaringsdeskundigen.

Joint Projects is initiatiefnemer van het project en tevens facilitator van de Community
Toegankelijke Recreatie. Het Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH)
ondersteunt dit project met haar partnerhogescholen Breda University of Applied Sciences
en NHL Stenden Hogeschool en voor dit project aangesloten Hogeschool Utrecht. Het
project wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland, de gemeente Berg en
Dal-RvN@ en de regio’s Achterhoek en Vechtdal.

Voor de redactie
De pers wordt van harte uitgenodigd het eerste deel van de kick-off (13:30-14:00) bij te
wonen. Voor interviews zijn wethouder Sylvia Fleuren van de gemeente Berg en Dal, Karin
Stiksma van Joint Projects / community Toegankelijke Recreatie en Jaheed Andishmand van
het Rebellenteam beschikbaar. Het is wel gewenst om daarover vooraf een tijdafspraak te
maken.

Contactgegevens:
Naam: Karin Stiksma
Organisatie: Joint Projects
Tel: 06 19057019
Mail: karin@jointprojects.nl

Naam: Ton Vermeulen
Organisatie: CELTH
Tel: 06 27219397
Mail: ton@nrit.n

2022-03-15T15:44:18+01:0015 maart 2022|
Ga naar de bovenkant