Spelregels community Toegankelijke Recreatie

Welkom!

Wat fijn dat jouw organisatie meedoet met de community ‘Toegankelijke Recreatie’. In dit zakelijke netwerk voor professionals zijn we samen op weg naar toegankelijke recreatie in Nederland. Daarbij kunnen we ook de hulp, kennis, inzichten, netwerk en inspiratie van jouw organisatie goed gebruiken.

Het basisprincipe van een community is gedeelde verantwoordelijkheid. Een community valt of staat met de participatie van de deelnemers, zij bepalen het succes ervan. Daarbij is het belangrijk dat zowel het eigen organisatiebelang als ons communitybelang gediend worden. Anders gezegd: een ‘win-win’ voor iedereen.

Om dat alles voor iedereen prettig te laten verlopen hebben we spelregels opgesteld. Door bij de aanmelding deze spelregels te accepteren, geef je aan dat jouw organisatie een actieve bijdrage gaat leveren en dat we jouw organisatie kunnen benaderen.

De community

De community is een online en offline platform waar organisaties met een gedeelde interesse voor toegankelijke recreatie regelmatig bijeenkomen. Via diverse activiteiten behalen we ons gemeenschappelijke doel: recreatiebedrijven ondersteunen bij het breed toegankelijk maken van hun attractie of verblijfsaccommodatie voor mensen met visuele, auditieve, motorische/ lichamelijke of cognitieve beperkingen. Daarbij richten we ons op 5 aspecten: fysieke, informatieve, digitale, sociale en financiële toegankelijkheid. Dat doen we vanuit alle beschikbare kennis en ondersteuningsmogelijkheden van de deelnemende organisaties.

De community is ten tijde van de coronacrisis ontstaan en heeft elkaar vooral online ontmoet. De komende periode komen er, afhankelijk van de coronamaatregelen, ook offline activiteiten. In de community delen we informatie met elkaar, ervaringen (goed en slecht) en ideeën. We leren van elkaar en voeren gesprekken met elkaar. Ook en misschien wel juist met die partijen waarmee we normaal gesproken niet zo snel om tafel zouden zitten. Daarin faciliteert de community. Ook activeert de community recreatieondernemers om toegankelijk te worden.

Denk en handel win-win!

Binnen de community vinden we deze kernwaarde belangrijk: Denk en handel win-win! Dat vertalen we in de volgende handelingswaarden.

• Slagvaardig • Samenwerken • Leren
• Verbinden • Kennisdelen • Inspireren

Zo doen we het: samen

In de community spreken we het volgende met elkaar af:

 1. We werken aan een gezamenlijk doel: toegankelijke recreatie voor mensen met een beperking. Dat wil zeggen dat mensen met een beperking met plezier, veilig en verantwoord kunnen recreëren. En dat recreatie-ondernemers zoveel mogelijk gasten met een beperking kunnen ontvangen.
 2. Wij zijn een ‘community of action’, we maken ons samen hard voor de beweging naar meer toegankelijke recreatie. We werken oplossings- en resultaatgericht en weten van aanpakken.
 3. Na de vliegende start waarin onze deelnemers vooral geïnformeerd, geraadpleegd en betrokken zijn, gaan we nu ook samenwerken. De community wordt aangestuurd door de organisatie achter de community: Joint Projects.
 4. We verwachten dat jouw organisatie ook actief bijdraagt, bijvoorbeeld:
  • fungeren als ambassadeur van de community
  • actief betrekken van het eigen netwerk bij het vormen van de community
  • maken van interessante content, delen van nieuws, beschikbaar stellen van beeldmateriaal of starten van discussies
  • meebepalen van en inhoud geven aan de activatiekalender
  • meedenken over de invulling van het rebellenteam van ervaringsdeskundigen
  • meedenken over welke ‘bekende’ ambassadeurs we aan onze community kunnen verbinden.
 5. We bouwen voldoende tijd in voor terugkoppeling naar ieders eigen organisatie én laten dit tegelijkertijd niet ten koste gaan van de snelheid en actie.
 6. De initiatiefnemer/kwartiermaker en de communicatieadviseur (re)presenteren de community Toegankelijke Recreatie naar buiten. In collectieve uitingen noemen we daarom niet de namen van de individuele deelnemers maar die van de community Toegankelijke Recreatie. In de eigen corporate communicatie kunnen organisaties ook hun eigen organisatie benoemen.
 7. Een voorwaarde is dat jouw organisatie het logo van de community Toegankelijke Recreatie plaatst op jullie website, om te laten zien dat jouw organisatie aandacht heeft voor toegankelijkheid en dat gasten die een beperking hebben welkom zijn. Je verstrekt ons het logo van jouw organisatie zodat wij kunnen laten zien dat ook jullie deel uitmaken van de community.
 8. In de community helpen we elkaar, het is een veilige ruimte om niet alleen successen, maar ook tegenvallers en moeizame zaken met elkaar te delen. Samen leren we meer. En dus oordelen we niet.
 9. Tot slot, het opstarten van dit initiatief is gefinancierd door fondsen. Gedurende die periode is deelname gratis. Rond de zomer 2021 zal deelname niet langer kosteloos zijn. Over de deelnemersopties en bijbehorende kosten word je tijdig geïnformeerd.