Toolkit voor een toegankelijke bestemming

Het project ‘Toegankelijke Bestemming Regio RVN@‘ gaat van start. Karin Stiksma van Joint Projects en de Community Toegankelijke Recreatie gaat een toolkit maken zodat regio’s zich kunnen ontwikkelen tot toegankelijke bestemming. CELTH ondersteunt met haar partnerhogescholen Breda University of Applied Sciences en NHL Stenden Hogeschool dit project samen met Hogeschool Utrecht en de provincie Gelderland, de gemeente Berg en Dal-RvN@ en de regio’s Achterhoek en Vechtdal.

Grote doelgroep

In Nederland zijn er circa 4 miljoen mensen die een beperking hebben: dat is bijna een kwart van de samenleving. Conform het door Nederland geratificeerde ‘Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ heeft eenieder het recht op een goede kwaliteit van leven, dus recreatieve-, toeristische, vrijetijds- en sportactiviteiten. Er zijn al veel initiatieven en projecten voor toegankelijk toerisme maar het is nog geen vanzelfsprekendheid.

Gedegen onderzoek

In dit project wordt allereerst onderzocht welke data en kennis beschikbaar zijn over gasten en bewoners met een beperking binnen een bestemming, zowel kwantitatief als kwalitatief. Met die onderzoeksresultaten en kennis kunnen bestemmingen strategie- en beleidsbeslissingen onderbouwen. Dit inzicht uit de eerste fase geeft ook een basis voor de start van de tweede fase van het project; het ontwikkelen van een toolkit om bestemmingen te faciliteren met het toegankelijk maken.

Toolkit

Met deze toolkit kunnen regio’s tot een constante en concrete doorontwikkeling van een toegankelijke bestemming komen. Daarbij wordt ook een implementatieplan opgeleverd. Dit plan ondersteunt een regio in het borgen én het creëren van draagvlak voor toegankelijkheid binnen een bestemming op procesniveau. De toolkit bestaat uit vijf onderdelen:

  • Overzicht van belemmeringen voor het bezoeken van een bestemming tijdens de klantreis van een gast met een beperking en familie/verwanten/vrienden;
  • Methodieken en interventies hoe belemmeringen voorkomen en verholpen kunnen worden;
  • Best Practices van toegankelijke regio’s,
  • Voorstel voor de rol die elke stakeholder (zowel de gast met een beperking als de ondernemer, de overheid en een DMO) in de activiteiten kan vervullen en welke verantwoordelijkheid eenieder kan nemen om een bestemming toegankelijk te maken;
  • Participatiemodel voor het methodisch ontwerpen en realiseren van toegankelijk aanbod waarin ervaringsdeskundigen een rol hebben.

Het project ‘Toegankelijke Bestemming Regio RVN@‘ heeft een looptijd van een half jaar. De toolkit ‘Toegankelijke Bestemming’ komt dan gratis beschikbaar.

2022-02-23T19:37:02+01:009 februari 2022|
Ga naar de bovenkant