Onze Why: iedereen overal plezier

Iedereen overal plezier, daar gaan wij voor. Toegankelijke Recreatie brengt recreatieondernemers, ervaringsdeskundigen, belangenbehartigers, brancheorganisaties en experts samen in één community. Met elkaar slaan we de handen ineen voor een inclusieve recreatiemarkt.

Er gebeurt gelukkig al veel op het gebied van toegankelijke recreatie, maar échte doorbraken blijven liggen. Niet omdat er geen interesse in is, maar vaak omdat organisaties en ondernemers de weg kwijtraken. Toegankelijke recreatie; hoe krijg je dat eigenlijk?

Met meer verbinding en samenwerking komen we verder. Het is nodig om de verschillende perspectieven naast elkaar te zetten. Zo ontwikkelen we meer kennis en begrip voor elkaar. Begrip van de ervaringsdeskundige voor de keuzes van de ondernemer en visa versa. Van de veiligheidsspecialist die meer zicht krijgt op de mogelijkheden van iemand met een beperking. Ook is het goed om de wet- en regelgeving te kennen en de maatschappelijke opvattingen. Er is behoefte aan actie, aan één centrale plek, met het relevante netwerk op bestuurlijk niveau en een bundeling van kennis en ervaring. De community Toegankelijke Recreatie biedt deze plek.

Het doel van de community is om recreatieondernemers vanuit alle beschikbare kennis en mogelijkheden ondersteunen bij het breed toegankelijk maken van hun dagattractie, verblijfsaccommodatie of bestemming voor mensen met een fysieke, cognitieve of zintuigelijke beperking. Dáár gaan we voor. Iedereen overal plezier!

Lees meer

Team

De community is eigendom en wordt aangestuurd door de maatschappelijk ondernemer achter de community: Joint Projects. Karin Stiksma werkt daarbij met een vast team. Maar een community ben je samen. Alle deelnemers dragen actief bij, delen kennis en werken samen. We merken elke keer weer: samen kom je verder!

De initiatiefnemer

De initiatiefnemer en eigenaar van de community is Karin Stiksma van de maatschappelijke onderneming Joint Projects. Zij heeft de droom dat vrije tijd voor iedereen toegankelijk is: ‘Mijn stellige overtuiging is dat recreatie geen luxe is, maar noodzaak. Zeker voor mensen met een beperking’. Er zijn veel partijen nodig om een toegankelijk ‘dagje-uit’ of ‘nachtje-weg’ te realiseren. Daarom heeft Karin tijdens de coronacrisis een community opgericht. ‘In de community Toegankelijke Recreatie zitten partijen van zowel de vrijetijdssector als van belangenorganisaties. Dat zijn organisaties die niet elkaars natuurlijke partners zijn. Dat levert veel energie en inspiratie op!’

De video Vrije tijd voor iedereen door iedereen visualiseert haar droom voor de gehele recreatiesector.

Haar droom voor de dagrecreatie heeft ze beschreven in de whitepaper Pleasure for all! Een whitepaper over het vraagstuk toegankelijkheid en inclusiviteit in Nederlandse dagattracties, nu en over 10 jaar.

Karin Stiksma

Onze ambassadeur

Rick Brink is vanaf het begin betrokken bij de community, zoals hij als Minister van Gehandicaptenzaken verwoordde: ‘Nu de samenleving weer open gaat, moeten we zorgen dat we de mensen met een beperking erbij betrekken. In al die domeinen. Ook in het domein van de recreatie.’ We zijn blij met een ambassadeur zoals Rick!

Rebellenteam

We hebben een rebellenteam, specifiek voor de recreatiesector, van circa 10 ervaringsdeskundigen. Zij worden ingezet voor verschillende vragen van ondernemers. Bijvoorbeeld voor het toetsen van de digitale toegankelijkheid van websites van recreatieondernemers, voor het beoordelen van een ontwerp van een recreatiefaciliteit of in gesprek met een fabrikant van achtbanen. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Heb je interesse om ook deel te nemen aan het Rebellenteam? Mail dan naar community@jointprojects.nl.

Dit zijn onze rebellen:

 • Jaheed Andishmand
 • Marjolein van den Broek
 • Peter Buller
 • Gijs Franken
 • Dees Groen
 • Pia Hendriks
 • Marcin Karwinski
 • Eelke Kelderman (foto gemaakt door Tjeerd Maas)
 • Merijn Koek
 • Miranda Leeuwis en haar dochter Merelieke
 • Paul van der Made
 • Daniil Riemens -Jakovlev
 • Caroline de Swart en haar dochter Signe
 • Patricia Vianen
 • Wessel van Wijhe

Challengeteam

De community heeft een Challengeteam. Dat bestaat uit bestuurders van verschillende deelsectoren in de recreatie en van belangenorganisaties/fondsen. Zij ‘challengen’ en adviseren de kwartiermaker over hoe we de community verder kunnen uitbouwen.

Het Challengeteam bestaat uit:

 • Geert Dijks, directeur-bestuurder HISWA-Recron
 • Otwin van Dijk, burgemeester gemeente Oude IJsselstreek/VN ambassadeur
 • Daniëlle Schutgens, directeur-bestuurder HandicapNL
 • Illya Soffer, directeur-bestuurder Ieder(In)
 • Menno Stokman, directeur CELTH
Portretfoto's Challenge Team

Start van de community

Toegankelijke Recreatie begint bij de designers, de projectontwikkelaars en de fabrikanten. Daarom is Joint Projects partijen alle kanten gaan verbinden op bestuurlijk niveau. En met succes! Op 30 juni werd een aanvulling op het protocol van de Club van Elf overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer. Zes financiers steunden het initiatief van Joint Projects in 2020: Bartiméus Fonds, HandicapNL, VNO-NCW/MKB Nederland, Ministerie van VWS, De Zonnebloem en het Gehandicapte Kind. Zo kon de community verder uitgebouwd worden. Inmiddels zit de community in de tweede fase.  Bartiméus Fonds, het Gehandicapte Kind, HandicapNL en Joint Projects financieren opnieuw. Naar meer financiers wordt nog gezocht. Ondertussen wordt hard gewerkt aan de uitwerking van een business model met abonnementen zodat Joint Projects de community zelfstandig kan voortzetten.

Een paar wapenfeiten:

 • aanvulling op protocol Veilig Samen Uit (Club van Elf)
 • activiteitenplan
 • logo en huisstijl toegankelijke recreatie
 • website toegankelijke recreatie
 • 2 Digital Wake Up Sessies 2020
 • activatiekalender Digital Wake Ups 2021
 • oprichting Challenge Team
 • co-creatie sessies
 • voortgangsrapportage VWS
 • lobbybrief naar Tweede Kamerleden met het verzoek om een actieplan ‘Inclusief Recreëren’ te maken